Domy z keramzytu budowane z prefabrykatów


Keramzyt jest lekkim kruszywem ceramicznym otrzymywanym przez wypalanie łatwo pęczniejących glin w piecach obrotowych w temperaturze 1200°C bez domieszki jakichkolwiek substancji szkodliwych. Posiada wysoką izolacyjność cieplną, jest odporny na czynniki chemiczne
i atmosferyczne.

Ściany z keramzytu gwarantują wysoką kumulacyjność cieplną, ogniotrwałość i dźwiękową - izolacyjność. Keramzyt zastosowany w ścianach zapewnia doskonały mikroklimat wewnątrz budynku, regulując parametry fizykochemiczne powietrza w otoczeniu.

Materiałem, na którym bazuje nasza technologia jest keramzyt (LWA). Wypalone w temperaturze ok. 1200°C kuleczki gliny o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych stwarzają atmosferę budynku zbliżoną do domów z cegły. Kuleczki keramzytu wypalane są
w piecach obrotowych. Typowa ściana składa się w ok. 75% z keramzytu, w 15% z piasku i w 10% z cementu, który służy głównie jako spoiwo.


Jeżeli nie mają Państwo czasu - zapraszamy do nas - wszystkie formalności załatwimy za Was.

W ramach usługi zapewniamy:

- Dokumentację projektową,
- Opiekę architekta przy adaptacji projektu do indywidualnych wymagań klienta,
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
- Uzgodnienia branżowe,
- Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę,
- Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy.

Możemy również pomóc w pozyskaniu kredytu hipotecznego na budowę domu.