Proponujemy Państwu wybudowanie domu z prefabrykatów keramzytowych.

Ściany z keramzytu gwarantują wysoką akumulacyjność cieplną oraz izolacyjność ogniową i dźwiękową. Keramzyt zastosowany w ścianach zapewnia doskonały mikroklimat wewnątrz budynku, regulując parametry fizykochemiczne powietrza w otoczeniu.

Keramzyt jest lekkim kruszywem ceramicznym otrzymywanym przez wypalanie łatwo pęczniejących glin w piecach obrotowych w temperaturze 1200°C bez domieszki jakichkolwiek substancji szkodliwych. Posiada wysoką izolacyjność cieplną, jest odporny na czynniki chemiczne i atmosferyczne.

Materiałem, na którym bazuje nasza technologia jest keramzyt (LWA). Wypalone w temperaturze ok. 1200°C kuleczki gliny o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych i akustycznych stwarzają atmosferę budynku zbliżoną do domów z cegły. Kuleczki keramzytu wypalane sąw piecach obrotowych. Typowa ściana składa się w ok. 75% z keramzytu, w 15% z piasku i w 10% z cementu, który służy głównie jako spoiwo.

Zapraszamy do współpracy w ramach której zapewniamy m.in.:

  •  Dokumentację projektową
  •  Opiekę architekta przy adaptacji projektu do indywidualnych wymagań klienta
  •  Opracowanie projektu zagospodarowania terenu
  •  Uzgodnienia branżowe
  •  Złożenie dokumentacji o pozwolenie na budowę
  •  Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy
  •  Pomoc w pozyskaniu kredytu hipotecznego na budowę domu